Kupiec i dostawca - kreatorami wartości

polldady raport

Jeśli zarządzasz sprzedażą w swojej firmie, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w badaniu "Kupiec i dostawca kreatorami wartości".
Celem badania jest:

  • identyfikacja kluczowych obszarów w budowaniu wspólnej wartości przez kupców i ich dostawców
  • wskazanie głównych barier komunikacyjnych między zakupami a sprzedażą, w kontekście powszechnej rywalizacji obu stron
  • zweryfikowanie możliwości i potencjału narzędzi elektronicznych w komunikacji dostawca-kupujący